Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Sokołów Małopolski to jedna z gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedźerskich.

W ramach projektu przeprowadzone zostana konsultacje społeczne dokumentów planistycznych, których zakres wyznaczają dwie uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim:

 

- nr XXII/239/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Południe I” w Sokołowie Małopolskim.
- nr XXII/240/2016 z dnia 28.09.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Północ IV” w Sokołowie Małopolskim.

 

Obszar „Południe I” zajmuje powierzchnię 6,60 ha, zaś obszar „Północ IV” to 9,50 ha.
Zabudowa terenu na wskazanym obszarze dotyczyć będzie budownictwa na cele mieszkaniowe oraz usługowe, działalność gospodarczą, drogi, parkingi oraz tereny zielone i place zabaw.

Powrót