Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

DZIAŁANIA W  PROJEKCIE

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Spośród technik konsultacji społecznych wybrano te, które pozwolą w optymalny sposób wypracować rozwiązania planistyczne.

Oprócz interaktywnych technik przewidzianych w projekcie jako obligatoryjne (tj. spotkania konsultacyjne prowadzone metodą RADAR, ankieta badawcza oraz narzędzie internetowe w postaci portalu PPP), gmina zdecydowała się na wybór następujących technik konsultacyjnych:
 - Planning for real
 - Spacer przestrzenny


Wskazane techniki, tj. Planning for real oraz Spacer przestrzenny uznane zostały za najbardziej atrakcyjne formy konsultacji mogące zaangażować mieszkańców w proces współtworzenia lokalnych rozwiązań planistycznych. Obydwie metody stawiają na aspekt wizualizacji (Planning for real) oraz swoistej wizji lokalnej (Spacer przestrzenny), dzięki czemu łatwiej będzie zobrazować proponowane zmiany, co w połączeniu z narzędziami w postaci spotkań RADAR, ankiety badawczej oraz portalu PPP powinno zaowocować kompleksowym rozwiązaniem partycypacyjnym w zakresie planowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. Dodatkowo narzędzie Planning For Real ma angażować młodzież szkolną do procesu partycypacji, zachęcając uczniów do świadomego włączania się w dyskusję nad ładem przestrzennym w gminie.

Powrót