Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wśród najbliższych wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu wymienić należy spotkania konsultacyjne RADAR 3 zaplanowane na listopad 2017 roku.

Dotychczas przeprowadzone działania - m.in. spotkania RADAR 1 i 2, badanie ankietowe - pozwoliły na wspólne wypracowanie wizji tworzonych dokumentów, skonsultowanie ich z mieszkańcami i weryfikację zaplanowanych przez projektantów rozwiązań.

Powrót