Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

Adres:

ul. Rynek 1
36-050 Sokołów Młp.

Telefon: (017) 77 29 019

Fax: (017) 77 29 019 wew. 28

E-mail: ugim@sokolow-mlp.pl